Svenska Bibeln 1917

1 Mosebok 1

1I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

2Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.

3Och Gud sade: »Varde ljus»; och det vart ljus.

4Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret.

5Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen.

6Och Gud sade: »Varde mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten.»

7Och Gud gjorde fästet, och skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet; och det skedde så.

8Och Gud kallade fästet himmel. Och det vart afton, och det vart morgon, den andra dagen.

9Och Gud sade: »Samle sig det vatten som är under himmelen till en särskild plats, så att det torra bliver synligt.» Och det skedde så.

10Och Gud kallade det torra jord, och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott.

11Och Gud sade: »Frambringe jorden grönska, fröbärande örter och fruktträd, som efter sina arter bära frukt, vari de hava sitt frö, på jorden.» Och det skedde så;

12jorden frambragte grönska, fröbärande örter, efter deras arter, och träd som efter sina arter buro frukt, vari de hade sitt frö. Och Gud såg att det var gott.

13Och det vart afton, och det vart morgon, den tredje dagen.

14Och Gud sade: »Varde på himmelens fäste ljus som skilja dagen från natten, och vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år,

15och vare de på himmelens fäste till ljus som lysa över jorden.» Och det skedde så;

16Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att råda över dagen, och det mindre ljuset till att råda över natten, så ock stjärnorna.

17Och Gud satte dem på himmelens fäste till att lysa över jorden,

18och till att råda över dagen och över natten, och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott.

19Och det vart afton, och det vart morgon, den fjärde dagen.

20Och Gud sade: »Frambringe vattnet ett vimmel av levande varelser; flyge ock fåglar över jorden under himmelens fäste.»

21Och Gud skapade de stora havsdjuren och hela det stim av levande varelser, som vattnet vimlar av, efter deras arter, så ock alla bevingade fåglar, efter deras arter. Och Gud såg att det var gott.

22Och Gud välsignade dem och sade: »Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen vattnet i haven; föröke sig ock fåglarna på jorden.»

23Och det vart afton, och det vart morgon, den femte dagen.

24Och Gud sade: »Frambringe jorden levande varelser, efter deras arter, boskapsdjur och kräldjur och vilda djur, efter deras arter.» Och det skedde så;

25Gud gjorde de vilda djuren, efter deras arter, och boskapsdjuren, efter deras arter, och alla kräldjur på marken, efter deras arter. Och Gud såg att det var gott.

26Och Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.»

27Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

28Och Gud välsignade dem; Gud sade till dem: »Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden och läggen den under eder; och råden över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som röra sig på jorden.»

29Och Gud sade: »Se, jag giver eder alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta skolen I hava till föda.

30Men åt alla djur på jorden och åt alla fåglar under himmelen och åt allt som krälar på jorden, vad som i sig har en levande själ, åt dessa giver jag alla gröna örter till föda.» Och det skedde så.

31Och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det vart afton, och det vart morgon, den sjätte dagen.


Skriv en recension
Kommentarer

2015-08-17 Viste inte att Gud lät dom bara äta gröna örter när han gav dom att styra över allt levande.Det måste ju ha funnits bär & andra saker att äta av.
2015-07-18 Gud är ljus och kan skapa det ur intet.Människorna och djuren åt inte kött föränn efter syndafallet.
2015-05-19 Tack gud för allt
2014-12-30 Tack Gud för allt
2014-11-14 Vem har sagt att gud skapade solen å månen den första dagen...han sa varde ljus...ta det som big bang. å alla djur var växt ätare .
2013-11-07 och gud sog po alt
2013-07-23 Alla djur är inte grön ätare eller fåglar det är väll inte rätt. Gud skappar dag o natt men skappar solen några dagar senare ? Gud skapar två ljus källa en för dag =sol och en för natten =månen vilket vi vet att det är fel månen har...
2013-02-28 tack för allt min Gud.Jag älskar dig!
2013-02-11 Tack Gud för du skapde
2013-02-10 Gud är undervar herren