Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

1 Mosebok 1

1I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

2Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevde over vannene.

3Da sa Gud: Det bli lys! Og det blev lys.

4Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.

5Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det blev aften, og det blev morgen, første dag.

6Og Gud sa: Det bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann.

7Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det blev så.

8Og Gud kalte hvelvingen himmel. Og det blev aften, og det blev morgen, annen dag.

9Og Gud sa: Vannet under himmelen samle sig til ett sted, og det blev så.

10Og Gud kalte det tørre land jord, og vannet som hadde samlet sig, kalte han hav. Og Gud så at det var godt.

11Og Gud sa: Jorden bære frem gress, urter som sår sig, frukttrær som bærer frukt med deres frø i, på jorden, hvert efter sitt slag. Og det blev så.

12Og jorden bar frem gress, urter som sår sig, hver efter sitt slag, og trær som bærer frukt med deres frø i, hvert efter sitt slag. Og Gud så at det var godt.

13Og det blev aften, og det blev morgen, tredje dag.

14Og Gud sa: Det bli lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten! Og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år.

15Og de skal være til lys på himmelhvelvingen, til å lyse over jorden. Og det blev så.

16Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen og det mindre til å råde om natten, og stjernene.

17Og Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden

18og til å råde om dagen og om natten og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt.

19Og det blev aften, og det blev morgen, fjerde dag.

20Og Gud sa: Det vrimle av liv i vannet, og fugler flyve over jorden under himmelhvelvingen!

21Og Gud skapte de store sjødyr og alt levende som rører sig, som det vrimler av i vannet, hvert efter sitt slag, og alle vingede fugler, hver efter sitt slag. Og Gud så at det var godt.

22Og Gud velsignet dem og sa: Vær fruktbare og bli mange og opfyll vannet i havet, og fuglene skal bli tallrike på jorden!

23Og det blev aften, og det blev morgen, femte dag.

24Og Gud sa: Jorden la fremgå levende vesener, hvert efter sitt slag, fe, kryp og ville dyr, hvert efter sitt slag! Og det blev så.

25Og Gud gjorde de ville dyr, hvert efter sitt slag, og feet efter sitt slag og alt jordens kryp, hvert efter sitt slag. Og Gud så at det var godt.

26Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden.

27Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem.

28Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og opfyll jorden og legg den under eder, og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører sig på jorden!

29Og Gud sa: Se, jeg gir eder alle urter som sår sig, alle som finnes på jorden, og alle trær med frukt som sår sig; de skal være til føde for eder.

30Og alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som rører sig på jorden, alt som det er livsånde i, gir jeg alle grønne urter å ete. Og det blev så.

31Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. Og det blev aften, og det blev morgen, sjette dag.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer

2017-10-17 det blev aften, og det blev morgen,(neste dag)
2015-03-18 Er det ikke rart at noen tror de er så intelligente at alt skal JEG forstå? Bibelen sier vi er en ånd som bor i en kropp og har en sjel. Da er ikke iq nok for å ta inn Gud/skapelse og evog liv-forståelse, - nei åndsutvikling må til. Dåp...
2014-12-05 Det var ikke så spennene
2014-03-26 Intresangt
2014-03-18 Jeg er en 11 år gammel jente og jeg er glad i gud hadde ikke han levd hadde ikke vi det heller
2013-12-25 Å det var veldig god. Vi er veldig glad i Gud. I dag var jul, Jesus kommer til verden og han gir oss fredsel.Gud velsigne all verden.
2013-02-21 Gud er utrolig:-D
2013-01-04 Jesus fins like mye i dag som for 1000 år siden. Kom på lofte randesunds misjons kirke på fredag så skal du se at det fins en himmel å jord! ;) han elsker alle ikke glemmmmmm det!
2012-12-24 Kan ikke tro at dere kan være så blinde til å ikke se alle de motsigelsene og fornærmende tekstene om Gud... Allerde ved første vers kan du se at budskapet strider mot dagens funn: det finnes ikke kun en himmel... Bibelen er full av...
2012-11-22 Det er helt utrolig at en har fått til alt dette på kort tid. Jeg har vanskelig for å tro det. Jeg ser for meg at man hører et brak, så står fjellene der. Flash, så er gresset grønt. Sprak og fluff, så står alle trær, busker og blomster...