Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 92

1En psalm, en sång för sabbatsdagen.

2Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

3att om morgonen förkunna din nåd, och när natten har kommit din trofasthet,

4med tiosträngat instrument och psaltare, med spel på harpa.

5Ty du gläder mig, HERRE, med dina gärningar; jag vill jubla över dina händers verk.

6Huru stora äro icke dina verk, o HERRE! Ja, övermåttan djupa äro dina tankar.

7En oförnuftig man besinnar det ej, och en dåre förstår icke sådant.

8Om ock de ogudaktiga grönska såsom gräs och ogärningsmännen blomstra allasammans, så sker det till fördärv för evig tid.

9Men du, HERRE, är hög evinnerligen.

10Ty se, dina fiender, HERRE, se, dina fiender förgås, alla ogärningsmännen bliva förströdda.

11Men mitt horn gör du högt såsom vildoxens; jag varder övergjuten med frisk olja.

12Och med lust får mitt öga skåda på mina förföljare och mina öron höra om de onda som resa sig upp mot mig.

13Den rättfärdige grönskar såsom ett palmträd, såsom en ceder på Libanon växer han till.

14Ja, sådana äro planterade i HERRENS hus; de grönska i vår Guds gårdar.

15Ännu när de bliva gamla, skjuta de skott, de frodas och grönska;

16så för att de skola förkunna att HERREN är rättfärdig, min klippa, han i vilken orätt icke finnes.


Skriv en recension
Kommentarer