Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 87

1Av Koras söner; en psalm, en sång. Den stad han har grundat står på de heliga bergen;

2HERREN älskar Sions portar mest bland alla Jakobs boningar.

3Härliga ting äro talade om dig, du Guds stad. Sela.

4»Rahab och Babel skall jag nämna bland mina bekännare; så ock Filisteen och Tyrus och Kus, dessa äro födda där.»

5Ja, om Sion skall det sägas: »Den ene som den andre är född därinne.» Och han, den Högste, skall hålla det vid makt.

6Ja, när HERREN tecknar upp folken, då skall han räkna så: »Dessa äro födda där.» Sela.

7Och under sång och dans skall man säga: »Alla mina källor äro i dig.»


Skriv en recension
Kommentarer