Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 85

1För sångmästaren; av Koras söner; en psalm.

2HERRE, du var förr ditt land nådig, du upprättade åter Jakobs hus.

3Du förlät ditt folks missgärning, du överskylde all dess synd. Sela.

4Du lät all din förgrymmelse fara och vände dig ifrån din vredes glöd.

5Så vänd dig nu åter till oss, du vår frälsnings Gud, och upphör med din förtörnelse mot oss.

6Vill du då vredgas på oss evinnerligen och låta din vrede vara från släkte till släkte?

7Vill du icke åter giva oss liv, så att ditt folk får glädjas i dig?

8HERRE, låt oss se din nåd, och giv oss din frälsning.

9Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar: se, han talar frid till sitt folk och till sina fromma; må de blott icke vända åter till dårskap.

10Ja, hans frälsning är nära dem som frukta honom, och så skall ära bo i vårt land.

11Godhet och trofasthet skola där mötas, rättfärdighet och frid kyssas;

12trofasthet skall växa upp ur jorden och rättfärdighet blicka ned från himmelen.

13HERREN skall giva oss vad gott är, och vårt land skall giva sin gröda.

14Rättfärdighet skall gå framför honom, den skall ock stadigt följa i hans spår.


Skriv en recension
Kommentarer

2014-09-01 Jag är glad...men hur länge till.?