Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 8

1För sångmästaren, till Gittít; en psalm av David.

2HERRE, vår Herre, huru härligt är icke ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himmelen!

3Av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt, för dina ovänners skull, till att nedslå fienden och den hämndgirige.

4När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har berett,

5vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom.

6Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen; med ära och härlighet krönte du honom.

7Du satte honom till herre över dina händers verk; allt lade du under hans fötter:

8får och oxar, allasammans, så ock vildmarkens djur,

9fåglarna under himmelen och fiskarna i havet, vad som vandrar havens vägar.

10HERRE, vår Herre, huru härligt är icke ditt namn över hela jorden!


Skriv en recension
Kommentarer