Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 70

1För sångmästaren; av David, till åminnelse.

2Gud, kom till min räddning; HERRE, skynda till min hjälp.

3Må de komma på skam och varda utskämda, som stå efter mitt liv; må de vika tillbaka och blygas, som önska min ofärd.

4Må de vända tillbaka i sin skam, som säga: »Rätt så, rätt så!»

5Men alla de som söka dig må fröjdas och vara glada i dig; och de som åstunda din frälsning säge alltid: »Lovad vare Gud!»

6Jag är betryckt och fattig; Gud, skynda till mig. Min hjälp och min befriare är du; HERRE, dröj icke.


Skriv en recension
Kommentarer

2013-09-22 Tänk att vi får vara trygga i Herren Dag efter dag. Lovad vare HERREN
2012-10-03 Passar precis till idag.