Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 7

1En sång av David, som han sjöng till HERREN för benjaminiten Kus' ords skull.

2HERRE, min Gud, till dig tager jag min tillflykt; fräls mig från alla mina förföljare och rädda mig,

3så att de icke, såsom lejon, sönderslita min själ och rycka bort henne utan räddning.

4HERRE, min Gud, har jag gjort sådant, och är orätt i mina händer,

5har jag med ont vedergällt ned som höll frid med mig eller plundrat den som var min ovän utan sak,

6så förfölje fienden min själ och tage henne fatt och trampe mitt liv till jorden och lägge min ära i stoftet. Sela.

7Stå upp, HERRE, i din vrede, res dig mot mina ovänners raseri och vakna upp till min hjälp, du som har påbjudit dom.

8Må folkens församling omgiva dig, och må du över den vända åter till höjden.

9HERREN håller dom över folken; skaffa mig rätt, HERRE, efter min rättfärdighet och ostrafflighet.

10Låt de ogudaktigas ondska få en ände, men håll den rättfärdige vid makt; ty du, som prövar hjärtan och njurar, är en rättfärdig Gud.

11Min sköld är i Guds hand; han frälsar de rättsinniga.

12Gud är en rättfärdig domare och en Gud som dagligen vredgas.

13Om någon icke vill omvända sig, så vässer han sitt svärd, sin båge spänner han och gör den redo;

14och han riktar mot honom dödande skott, sina pilar gör han brinnande.

15Se, denne är i födsloarbete med fördärv, han går havande med olycka, men han föder ett intet.

16Han gräver en grop och gör den djup, men han faller själv i den grav som han gräver.

17Den olycka han tänkte vålla vänder tillbaka på hans huvud, och över hans hjässa kommer hans ondska.

18Jag vill tacka HERREN efter hans rättfärdighet och lovsjunga HERRENS, den Högstes, namn.


Skriv en recension
Kommentarer