Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 67

1För sångmästaren, med strängaspel; en psalm, en sång.

2Gud vare oss nådig och välsigne oss, han låte sitt ansikte lysa och ledsaga oss, Sela,

3för att man på jorden må känna din väg, bland alla hedningar din frälsning.

4Folken tacke dig, o Gud, alla folk tacke dig.

5Folkslagen glädje sig och juble, ty du dömer folken rätt, och du leder folkslagen på jorden. Sela.

6Folken tacke dig, o Gud, alla folk tacke dig.

7Jorden har givit sin gröda. Gud, vår Gud, välsigne oss.

8Gud välsigne oss, och alla jordens ändar frukte honom.


Skriv en recension
Kommentarer