Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 61

1För sångmästaren, till strängaspel; av David.

2Hör, o Gud, mitt rop, akta på min bön.

3Från jordens ända ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar; för mig upp på en klippa, som är mig alltför hög.

4Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden.

5Låt mig bo i din hydda evinnerligen; under dina vingars beskärm tager jag min tillflykt. Sela.

6Ty du, o Gud, hör mina löften, åt dem som frukta ditt namn giver du en arvedel.

7Du förökar konungens dagar; hans år skola vara från släkte till släkte.

8Må han sitta på sin tron inför Gud evinnerligen; låt nåd och trofasthet bevara honom.

9Då skall jag lovsjunga ditt namn till evig tid, i det jag får infria mina löften dag efter dag.


Skriv en recension
Kommentarer