Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 6

1För sångmästaren, med strängaspel, till Seminit; en psalm av David.

2HERRE, straffa mig icke i din vrede, och tukta mig icke i din förtörnelse.

3Var mig nådig, HERRE, ty jag försmäktar; hela mig, HERRE, ty ända in i mitt innersta är jag förskräckt.

4Ja, min själ är storligen förskräckt; ack HERRE, huru länge?

5Vänd åter, HERRE, rädda min själ, fräls mig för din nåds skull.

6Ty i döden tänker man icke på dig; vem tackar dig i dödsriket?

7Jag är så trött av suckande; var natt fuktar jag min säng och väter mitt läger med mina tårar.

8Av sorg är mitt öga förmörkat; det har åldrats för alla mina ovänners skull.

9Viken bort ifrån mig, alla I ogärningsmän; ty HERREN har hört min högljudda gråt.

10HERREN har hört min åkallan, min bön upptager HERREN.

11Alla mina fiender skola komma på skam och storligen förskräckas; de skola vika tillbaka och komma på skam med hast.


Skriv en recension
Kommentarer