Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 55

1För sångmästaren, med strängaspel; en sång av David.

2Lyssna, Gud, till min bön, och fördölj dig icke för min åkallan.

3Akta på mig och svara mig. I mitt bekymmer är jag utan ro och måste klaga,

4vid fiendens rop, vid den ogudaktiges skri. Ty de vilja draga fördärv över mig, och i vrede ansätta de mig.

5Mitt hjärta ängslas i mitt bröst, och dödens fasor hava fallit över mig.

6Fruktan och bävan kommer över mig, och förfäran övertäcker mig.

7Därför säger jag: Ack att jag hade vingar såsom duvan! Då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo.

8Ja, långt bort skulle jag fly, jag skulle taga härbärge i öknen. Sela.

9Jag skulle skynda att söka mig en tillflykt undan stormvind och oväder.

10Fördärva dem, Herre; gör deras tungor oense. Ty våld och genstridighet ser jag i staden.

11Dag och natt gå de omkring den, ovanpå dess murar, ondska och olycka råda därinne;

12ja, fördärv råder därinne, och från dess torg vika icke förtryck och svek.

13Se, det är icke en fiende som smädar mig, det kunde jag fördraga; det är icke min ovän som förhäver sig mot mig, för honom kunde jag gömma mig undan.

14Nej, du gör det, du som var min jämlike, min vän och förtrogne,

15du som levde med mig i ljuvlig förtrolighet, du som i Guds hus gick med mig i högtidsskaran.

16Döden komme över dem oförtänkt, levande fare de ned i dödsriket; ty ondska råder i deras boning, i deras hjärtan.

17Men jag ropar till Gud; HERREN skall frälsa mig.

18Afton och morgon och middag vill jag utgjuta mitt bekymmer och klaga, och han skall höra min röst.

19Han förlossar min själ och skaffar henne ro, så att de icke komma vid mig; ty de äro många, som stå mig emot.

20Gud skall höra det och giva dem svar, han som sitter på sin tron av ålder. Sela. Ty de vilja icke ändra sig, och de frukta ej Gud.

21Den mannen bär händer på sin vän; han bryter sitt förbund.

22Orden i hans mun äro hala såsom smör, men stridslust fyller hans hjärta; hans ord äro lenare än olja, dock äro de dragna svärd.

23Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig; han skall i evighet icke tillstädja att den rättfärdige vacklar.

24Gud, du skall störta dem ned i gravens djup; de blodgiriga och falska skola ej nå sin halva ålder. Men jag förtröstar på dig.


Skriv en recension
Kommentarer

2012-08-25 sant!