Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 5

1För sångmästaren, till Nehilót; en psalm av David.

2Lyssna till mina ord, HERRE; förnim min suckan.

3Akta på mitt klagorop, du min konung och min Gud; ty till dig vill jag ställa min bön.

4HERRE, bittida hör du nu min röst, bittida frambär jag mitt offer till dig och skådar efter dig.

5Ty du är icke en Gud som har behag till ogudaktighet; den som är ond får icke bo hos dig.

6De övermodiga bestå icke inför dina ögon; du hatar alla ogärningsmän.

7Du förgör dem som tala lögn; de blodgiriga och falska äro en styggelse för HERREN.

8Men jag får gå in i ditt hus, genom din stora nåd; jag får tillbedja i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel.

9HERRE, led mig genom din rättfärdighet, för mina förföljares skull; gör din väg jämn för mig.

10Ty i deras mun är intet visst, deras innersta är fördärv, en öppen grav är deras strupe, sin tunga göra de hal.

11Döm dem, o Gud; må de komma på fall med sina anslag. Driv bort dem för deras många överträdelsers skull, eftersom de äro gensträviga mot dig.

12Men låt alla dem glädjas, som taga sin tillflykt till dig; evinnerligen må de jubla, ty du beskärmar dem; i dig må de fröjda sig, som hava ditt namn kärt.

13Ty du, HERRE, välsignar den rättfärdige; du betäcker honom med nåd såsom med en sköld.


Skriv en recension
Kommentarer