Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 47

1För sångmästaren; av Koras söner; en psalm.

2Klappen i händerna, alla folk, höjen jubel till Gud med fröjderop.

3Ty HERREN är den Högste, fruktansvärd är han, en stor konung över hela jorden.

4Han tvingar folk under oss och folkslag under våra fötter.

5Han utväljer åt oss vår arvedel, Jakobs, hans älskades, stolthet. Sela.

6Gud har farit upp under jubel, HERREN, under basuners ljud.

7Lovsjungen Gud, lovsjungen; lovsjungen vår konung, lovsjungen.

8Ty Gud är konung över hela jorden; lovsjungen honom med en sång.

9Gud är nu konung över hedningarna, Gud har satt sig på sin heliga tron.

10Folkens ypperste hava församlat sig till att bliva ett Abrahams Guds folk. Ty Gud tillhöra de som äro jordens sköldar; högt är han upphöjd.


Skriv en recension
Kommentarer