Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 45

1För sångmästaren, efter »Liljor»; av Koras söner; en sång, ett kväde om kärlek.

2Mitt hjärta flödar över av sköna ord; jag säger: min dikt gäller en konung; en snabb skrivares penna är min tunga.

3Du är den skönaste bland människors barn, ljuvlighet är utgjuten över dina läppar; så se vi att Gud har välsignat dig evinnerligen.

4Omgjorda din länd med ditt svärd, du hjälte, i ditt majestät och din härlighet.

5Och drag så åstad, lyckosam i din härlighet, till försvar för sanning, för ödmjukhet och rättfärdighet, så skall din högra hand lära dig underbara gärningar.

6Skarpa äro dina pilar; folk skola falla för dig; konungens fiender skola träffas i hjärtat.

7Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen; ditt rikes spira är rättvisans spira.

8Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet; därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.

9Av myrra, aloe och kassia dofta alla dina kläder; från elfenbenspalatser gläder dig strängaspel.

10Konungadöttrar har du såsom tärnor i ditt hov, en drottning står vid din högra sida, i guld från Ofir.

11Hör, dotter, och giv akt, och böj ditt öra härtill: Förgät nu ditt folk och din faders hus,

12och må konungen få hava sin lust i din skönhet; ty han är din herre, och för honom skall du falla ned.

13Se, dottern Tyrus, ja, de rikaste folk söka nu att vinna din ynnest med skänker.

14Idel härlighet är hon, konungadottern i gemaket: av guldvirkat tyg består hennes dräkt,

15i brokigt vävda kläder föres hon till konungen; jungfrur, hennes väninnor, följa henne åt; de ledas in till dig.

16Under glädje och fröjd föras de fram, de tåga in i konungens palats.

17I dina fäders ställe skola dina söner träda; dem skall du sätta till furstar överallt i landet.

18Ditt namn vill jag göra prisat bland alla kommande släkten; så skola ock folken lova dig, alltid och evinnerligen.


Skriv en recension
Kommentarer