Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 3

1En psalm av David, när han flydde för sin son Absalom.

2HERRE, huru många äro icke mina ovänner! Ja, många resa sig upp mot mig.

3Många säga om mig: »Det finnes ingen frälsning för honom hos Gud.»

4Men du, HERRE, är en sköld för mig; du är min ära och den som upplyfter mitt huvud.

5Jag höjer min röst och ropar till HERREN, och han svarar mig från sitt heliga berg. Sela.

6Jag lade mig och somnade in; jag har åter vaknat upp, ty HERREN uppehåller mig.

7Jag fruktar icke för skaror av många tusen, som lägra sig mot mig runt omkring.

8Stå upp, HERRE, fräls mig, min Gud; ty du slår alla mina fiender på kinden, du krossar de ogudaktigas tänder.

9Hos HERREN är frälsningen; över ditt folk komme din välsignelse. Sela.


Skriv en recension
Kommentarer