Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 20

1För sångmästaren; en psalm av David.

2HERREN bönhöre dig på nödens dag, Jakobs Guds namn beskydde dig.

3Han sände dig hjälp från helgedomen, och stödje dig från Sion.

4Han tänke på alla dina spisoffer och upptage med välbehag ditt brännoffer. Sela.

5Han give dig vad ditt hjärta begär och fullborde alla dina rådslag.

6Må vi få jubla över din seger och i vår Guds namn resa upp baneret; HERREN uppfylle alla dina böner.

7Nu vet jag att HERREN giver seger åt sin smorde; han svarar honom från sin heliga himmel, genom väldiga gärningar giver hans högra hand seger.

8De andra prisa vagnar, de prisa hästar, men vi prisa HERRENS, vår Guds, namn.

9De sjunka ned och falla, men vi resa oss upp och bliva beståndande.

10HERRE, giv seger; ja, konungen svare oss på den tid då vi ropa.


Skriv en recension
Kommentarer