Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 15

1En psalm av David. HERRE, vem får bo i din hydda? Vem får dväljas på ditt heliga berg?

2Den som vandrar ostraffligt och gör vad rätt är och talar sanning av hjärtat;

3den som icke bär förtal på sin tunga, den som icke gör sin broder något ont och icke drager smälek över sin nästa;

4den som aktar den förkastlige för intet, men ärar dem som frukta HERREN; den som svär sig till skada, men ej bryter sin ed;

5den som icke driver ocker med sina penningar och icke tager mutor för att fälla den oskyldige. Den som så handlar, han skall icke vackla till evig tid.


Skriv en recension
Kommentarer