Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 140

1För sångmästaren; en psalm av David.

2Rädda mig, HERRE, från onda människor, bevara mig från våldets män,

3för dem som uttänka ont i sina hjärtan och dagligen rota sig samman till strid.

4De vässa sina tungor likasom ormar, huggormsgift är inom deras läppar. Sela.

5Bevara mig, HERRE, för de ogudaktigas händer, beskydda mig för våldets män, som uttänka planer för att bringa mig på fall.

6Stolta människor lägga ut för mig snaror och garn; de breda ut nät invid vägens rand, giller sätta de för mig. Sela.

7Jag säger till HERREN: »Du är min Gud.» Lyssna, o HERRE, till mina böners ljud.

8HERRE, Herre, du min starka hjälp, du beskärmar mitt huvud, på stridens dag.

9Tillstäd icke, HERRE; vad de ogudaktiga begära; låt deras anslag ej lyckas, de skulle eljest förhäva sig. Sela.

10Över de mäns huvuden, som omringa mig, må den olycka komma, som deras läppar bereda.

11Eldsglöd må regna över dem; må de kastas i eld, i djup som de ej komma upp ur.

12En förtalets man skall ej bestå i landet; en ond våldsman skall jagas, med slag på slag.

13Jag vet att HERREN skall utföra den betrycktes sak och skaffa de fattiga rätt.

14Ja, de rättfärdiga skola prisa ditt namn och de redliga bo inför ditt ansikte.


Skriv en recension
Kommentarer