Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 128

1En vallfartssång. Säll är envar som fruktar HERREN och vandrar på hans vägar.

2Ja, av dina händers arbete får du njuta frukten; säll är du, och väl dig!

3Lik ett fruktsamt vinträd varder din hustru, därinne i ditt hus, lika olivtelningar dina barn, omkring ditt bord.

4Ty se, så varder den man välsignad, som fruktar HERREN.

5HERREN välsigne dig från Sion; må du få se Jerusalems välgång i alla dina livsdagar,

6och må du få se barn av dina barn. Frid över Israel!


Skriv en recension
Kommentarer