Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 126

1En vallfartssång. När HERREN åter upprättade Sion, då voro vi såsom drömmande.

2Då blev vår mun uppfylld med löje och vår tunga med jubel; då sade man bland hedningarna: »HERREN har gjort stora ting med dem.»

3Ja, HERREN hade gjort stora ting med oss; däröver voro vi glada.

4HERRE, upprätta oss igen, såsom du återför bäckarna i Sydlandet.

5De som så med tårar skola skörda med jubel.

6De gå åstad gråtande och bära sitt utsäde; de komma åter med jubel och bära sina kärvar.


Skriv en recension
Kommentarer