Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 123

1En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen.

2Ja, såsom tjänares ögon skåda på deras herres hand, såsom en tjänarinnas ögon på hennes frus hand, så skåda våra ögon upp till HERREN, vår Gud, till dess han varder oss nådig.

3Var oss nådig, HERRE, var oss nådig, ty vi äro rikligen mättade med förakt.

4Rikligen mättad är vår själ med de säkras bespottelse, med de högmodigas förakt.


Skriv en recension
Kommentarer