Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 122

1En vallfartssång; av David. Jag gladdes, när man sade till mig: »Vi skola gå till HERRENS hus.»

2Våra fötter fingo träda in i dina portar, Jerusalem,

3Jerusalem, du nyuppbyggda stad, där hus sluter sig väl till hus,

4dit stammarna draga upp, HERRENS stammar, efter lagen för Israel, till att prisa HERRENS namn.

5Ty där äro ställda domarstolar, stolar för Davids hus.

6Önsken Jerusalem frid; ja, dem gånge väl, som älska dig.

7Frid vare inom dina murar, välgång i dina palats!

8För mina bröders och vänners skull vill jag tillsäga dig frid.

9För HERRENS, vår Guds, hus' skull vill jag söka din välfärd.


Skriv en recension
Kommentarer