Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 101

1Av David; en psalm. Om nåd och rätt vill jag sjunga, dig, HERRE, lovsäga.

2Jag vill akta på ostrafflighetens väg -- när kommer du till mig? Jag vill föra en ostrafflig vandel, där jag bor i mitt hus.

3Jag vänder mitt öga ej till det som fördärvligt är. Att öva orättfärdighet hatar jag; sådant skall ej låda vid mig.

4Ett vrångt hjärta vare fjärran ifrån mig; vad ont är vill jag ej veta av.

5Den som i hemlighet förtalar sin nästa, honom vill jag förgöra; den som har stolta ögon och högmodigt hjärta, honom lider jag icke.

6Mina ögon se efter de trogna i landet, för att de må bo hos mig; den som vandrar på ostrafflighetens väg, han får vara min tjänare.

7Den får icke bo i mitt hus, som övar svek; den som talar lögn skall ej bestå inför mina ögon.

8Morgon efter morgon skall jag förgöra alla ogudaktiga i landet och utrota alla ogärningsmän ur HERRENS stad.


Skriv en recension
Kommentarer