Svenska Bibeln 1917

Psaltaren 1

1Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta,

2utan har sin lust i HERRENS lag och tänker på hans lag både dag och natt.

3Han är såsom ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid, och vars löv icke vissna; och allt vad han gör, det lyckas väl.

4Icke så de ogudaktiga, utan de äro såsom agnar som vinden bortför.

5Därför skola de ogudaktiga icke bestå i domen, ej heller syndarna i de rättfärdigas församling.

6Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås.


Skriv en recension
Kommentarer

2013-01-01 jag har läst 1ps
2012-10-08 Ffgh