Svenska Bibeln 1917

Job 32

1De tre männen upphörde nu att svara Job, eftersom han höll sig själv för rättfärdig.

2Då blev Elihu, Barakels son, från Bus, av Rams släkt, upptänd av vrede. Mot Job upptändes han av vrede, därför att denne menade sig hava rätt mot Gud;

3och mot hans tre vänner upptändes hans vrede, därför att de icke funno något svar varmed de kunde vederlägga Job.

4Hittills hade Elihu dröjt att tala till Job, därför att de andra voro äldre till åren än han.

5Men då nu Elihu såg att de tre männen icke mer hade något att svara, upptändes hans vrede.

6Så tog då Elihu, Barakels son, från Bus, till orda och sade; Ung till åren är jag, I däremot ären gamla. Därför höll jag mig tillbaka och var försagd och lade ej fram för eder min mening.

7Jag tänkte: »Må åldern tala, och må årens mängd förkunna visdom.»

8Dock, på anden i människorna kommer det an, den Allsmäktiges livsfläkt giver dem förstånd.

9Icke de åldriga äro alltid visast, icke de äldsta förstå bäst vad rätt är.

10Därför säger jag nu: Hör mig; jag vill lägga fram min mening, också jag.

11Se, jag väntade på vad I skullen tala, jag lyssnade efter förstånd ifrån eder, efter skäl som I skullen draga fram.

12Ja, noga aktade jag på eder. Men se, ingen fanns, som vederlade Job, ingen bland eder, som kunde svara på hans ord.

13Nu mån I icke säga: »Vi möttes av vishet; Gud, men ingen människa, kan nedslå denne.»

14Skäl mot min mening har han icke lagt fram, ej heller skall jag bemöta honom med edra bevis.

15Se, nu stå de bestörta och svara ej mer, målet i munnen hava de mist.

16Och jag skulle vänta, då de nu intet kunna säga, då de stå där och ej mer hava något svar!

17Nej, också jag vill svara i min ordning, jag vill lägga fram min mening, också jag.

18Ty, fullt upp har jag av skäl, anden i mitt inre vill spränga mig sönder.

19Ja, mitt inre är såsom instängt vin, likt en lägel med nytt vin är det nära att brista.

20Så vill jag då tala och skaffa mig luft, jag vill upplåta mina läppar och svara.

21Jag får ej hava anseende till personen, och jag skall ej till någon tala inställsamma ord.

22Nej, jag förstår ej att tala inställsamma ord; huru lätt kunde ej eljest min skapare rycka mig bort!


Skriv en recension
Kommentarer

2014-09-01 Smäd ej...men bli ej heller annans ägodel o mottag smälek