Dette er Biblen dansk

Salme 149

1 Halleluja! syng Herren en ny sang, hans Pris i de frommes Forsamling!

2 Israel glæde sig over sin Skaber, over deres Konge fryde sig Zions Børn,

3 de skal prise hans Navn under Dans, lovsynge ham med Pauke og Citer;

4 thi HERREN har Behag i sit Folk, han smykker de ydmyge med Frelse.

5 De fromme skal juble med Ære, synge på deres Lejer med Fryd,

6 med Lovsang til Gud i Mund og tveægget Sværd i Hånd

7 for at tage Hævn over Folkene og revse Folkeslagene,

8 for at binde deres Konger med Lænker, deres ædle med Kæder af Jern

9 og fuldbyrde på dem den alt skrevne Dom til Ære for alle hans fromme! Halleluja! -


Skriv en kommentar
Kommentarer