Dette er Biblen dansk

Salme 138

1 Jeg vil prise dig HERRE, at hele lovsynge dig for Guderne;

2 jeg vil tilbede, vendt mod dit hellige Tempel, og mere end alt vil jeg prise dit Navn for din Miskundheds og Trofastheds Skyld; thi du har herliggjort dit Ord.

3 Den Dag jeg råbte, svared du mig, du gav mig Mod, i min Sjæl kom Styrke.

4 Alle Jordens Konger skal prise dig, HERRE, når de hører din Munds Ord,

5 og synge om HERRENs Veje; thi stor er HERRENs Ære,

6 thi HERREN er ophøjet, ser til den ringe, han kender den stolte i Frastand.

7 Går jeg i Trængsel, du værger mig Livet, mod Fjendernes Vrede udrækker du Hånden, din højre bringer mig Frelse.

8 HERREN vil føre det igennem for mig, din Miskundhed, HERRE, varer evindelig. Opgiv ej dine Hænders Værk!


Skriv en kommentar
Kommentarer