Dette er Biblen dansk

Salme 130

1 Fra det dybe råber jeg til

2 o Herre hør min Røst! Lad dine Ører lytte til min tryglende Røst!

3 Tog du Vare, HERRE, på Misgerninger, Herre, hvo kunde da bestå?

4 Men hos dig er der Syndsforladelse, at du må frygtes.

5 Jeg håber.på HERREN, min Sjæl håber på hans Ord,

6 på Herren bier min Sjæl mer end Vægter på Morgen, Vægter på Morgen.

7 Israel, bi på HERREN! Thi hos HERREN er Miskundhed, hos ham er Forløsning i Overflod.

8 Og han vil forløse Israel fra alle dets Misgerninger,


Skriv en kommentar
Kommentarer