Dette er Biblen dansk

Salme 128

1 Salig enhver, som frygter Herren og går på hans veje!

2 Dit Arbejdes Frugt skal du nyde, salig er du, det går dig vel!

3 Som en frugtbar Vinranke er din Hustru inde i dit Hus, som Oliekviste er dine Sønner rundt om dit Bord.

4 Se, så velsignes den Mand, der frygter HERREN.

5 HERREN velsigne dig fra Zion, at du må se Jerusalems Lykke alle dit Livs Dage

6 og se dine Sønners Sønner! Fred over Israel!


Skriv en kommentar
Kommentarer