Dette er Biblen dansk

Salme 114

1 Halleluja! Da Israel drog fra Ægypten, Jakobs Hus fra det stammende Folk,

2 da blev Juda hans Helligdom, Israel blev hans Rige.

3 Havet så det og flyede, Jordan trak sig tilbage,

4 Bjergene sprang som Vædre, Højene hopped som Lam.

5 Hvad fejler du, Hav, at du flyr, Jordan, hvi går du tilbage,

6 hvi springer I Bjerge som Vædre, hvi hopper I Høje som Lam?

7 Skælv, Jord, for HERRENs Åsyn, for Jakobs Guds Åsyn,

8 han, som gør Klipper til Vanddrag, til Kildevæld hården Flint!


Skriv en kommentar
Kommentarer