Dette er Biblen dansk

Salme 113

1 Halleluja! Pris, I Herrens tjenere, pris Herrens navn!

2 Herrens navn være lovet fra nu og til evig tid;

3 fra sol i opgang til sol i bjærge være Herrens navn lovpriset!

4 Over alle folk er Herren ophøjet, hans herlighed højt over himlene.

5 Hvo er som HERREN vor Gud, som rejste sin Trone i det høje

6 og skuer ned i det dybe - i Himlene og på Jorden -

7 som rejser den ringe af Støvet, løfter den fattige op af Skarnet

8 og sætter ham mellem Fyrster, imellem sit Folks Fyrster,

9 han, som lader barnløs Hustru sidde som lykkelig Barnemoder!


Skriv en kommentar
Kommentarer