Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Sakarias 12

1Dette utsagn er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre:

2Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål[a] for alle folkene rundt omkring; ogsÃ¥ over Juda skal det gÃ¥ ut nÃ¥r Jerusalem blir kringsatt.

3Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en sten å løfte på for alle folkene; alle som løfter på den, skal såre sig selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle sig mot det.

4På den dag, sier Herren, vil jeg slå hver hest med skyhet og dens rytter med vanvidd; men over Judas hus vil jeg oplate mine øine, og alle folkenes hester vil jeg slå med blindhet.

5Og Judas stammehøvdinger skal si i sitt hjerte: Vår styrke er Jerusalems innbyggere ved Herren, hærskarenes Gud, deres Gud.

6På den dag vil jeg gjøre Judas stammehøvdinger lik et fyrfat mellem vedtrær og et ildbluss blandt kornbånd, og de skal fortære alle folkene rundt omkring, til høire og til venstre; og Jerusalem-folket skal fremdeles bli på sitt sted, i Jerusalem.

7Og Herren skal frelse Judas telter først, forat ikke Davids hus og Jerusalems innbyggere skal ha større herlighet enn Juda.

8På den dag skal Herren verne Jerusalems innbyggere, og den iblandt dem som snubler, skal på den dag være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem[b].

9Og på den dag vil jeg søke å ødelegge alle de hedningefolk som drar mot Jerusalem.

10Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue op til mig som de har gjennemstunget; og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte.

11På den dag skal sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen over ulykken i Hadadrimmon i Megiddons dal[c].

12Og landet skal sørge, hver slekt for sig, Davids huses slekt for sig og deres kvinner for sig, Natans huses[d] slekt for sig og deres kvinner for sig,

13Levis huses slekt for sig og deres kvinner for sig, sime'ittenes slekt for sig og deres kvinner for sig,

14og likeså alle de andre slekter, hver slekt for sig og deres kvinner for sig.
  1. Sakarias 12:2 d.e. en skål med berusende vin; SLM 60, 5. JES 51, 17 fg.
  2. Sakarias 12:8 2MO 14, 19.
  3. Sakarias 12:11 det sted hvor den fromme konge Josias blev dødelig såret; 2KR 35, 22 fg.
  4. Sakarias 12:12 2SA 5, 14. LUK 3, 31.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer