Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 95

1Kom, la oss juble for Herren, la oss rope med fryd for vår frelses klippe!

2La oss trede frem for hans åsyn med pris, la oss juble for ham med salmer!

3For Herren er en stor Gud og en stor konge over alle guder,

4han som har jordens dyp i sin hånd og fjellenes høider i eie,

5han som eier havet, for han har skapt det, og hans hender har gjort det tørre land.

6Kom, la oss kaste oss ned og bøie kne, la oss knele for Herrens, vår skapers åsyn!

7For han er vår Gud, og vi er det folk han før, og den hjord hans hånd leder. Vilde I dog idag høre hans røst!

8Forherd ikke eders hjerte, likesom ved Meriba, likesom på Massadagen i ørkenen,

9hvor eders fedre fristet mig! De satte mig på prøve, de som dog hadde sett min gjerning.

10Firti år vemmedes jeg ved den slekt, og jeg sa: De er et folk med forvillet hjerte, og de kjenner ikke mine veier.

11Så svor jeg i min vrede: Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer