Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 93

1Herren er blitt konge, han har klædd sig i høihet; Herren har klædd sig, har omgjordet sig med styrke, og jorderike står fast, det rokkes ikke.

2Fast er din trone fra fordums tid; fra evighet er du.

3Strømmer har opløftet, Herre, strømmer har opløftet sin røst, strømmer opløfter sin brusen.

4Mere enn røsten av de store, de herlige vann, havets brenninger, er Herren herlig i det høie.

5Dine vidnesbyrd er såre trofaste; for ditt hus sømmer sig hellighet, Herre, så lenge dagene varer.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer