Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 92

1En salme, en sang til sabbatsdagen.

2Det er godt å prise Herren og å lovsynge ditt navn, du Høieste,

3å kunngjøre din miskunnhet om morgenen og din trofasthet om nettene

4til tistrenget citar og til harpe, til tankefullt spill på citar.

5For du har gledet mig, Herre, med ditt verk, jeg jubler over dine henders gjerninger.

6Hvor store dine gjerninger er, Herre! Såre dype er dine tanker.

7En ufornuftig mann kjenner det ikke, og en dåre forstår ikke dette.

8Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett, blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid.

9Men du er høi til evig tid, Herre!

10For se, dine fiender, Herre, for se, dine fiender forgår; alle de som gjør urett, blir adspredt.

11Og du ophøier mitt horn som villoksens; jeg er overgytt med frisk olje.

12Og mitt øie ser med fryd på mine motstandere; mine ører hører med glede om de onde som står op imot mig.

13Den rettferdige spirer som palmen; som en seder på Libanon vokser han.

14De er plantet i Herrens hus, de blomstrer i vår Guds forgårder.

15Enn i gråhåret alder skyter de friske skudd; de er frodige og grønne

16for å kunngjøre at Herren er rettvis, han, min klippe, og at det ikke er urett i ham.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer