Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 85

1Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme.

2Du har fordum, Herre, vært nådig mot ditt land, du lot Jakobs fangenskap ophøre.

3Du tok bort ditt folks misgjerning, du skjulte all deres synd. Sela.

4Du tok bort all din harme, du lot din brennende vrede vende om.

5Vend om til oss, vår frelses Gud, og gjør din harme imot oss til intet!

6Vil du evindelig være vred på oss? Vil du la din vrede vare fra slekt til slekt?

7Vil du ikke gjøre oss levende igjen, så ditt folk kan glede sig i dig?

8Herre, la oss se din miskunnhet, og gi oss din frelse!

9Jeg vil høre hvad Gud Herren taler; for han taler fred til sitt folk og til sine fromme - bare de ikke vender tilbake til dårskap.

10Ja, hans frelse er nær hos dem som frykter ham, forat herlighet skal bo i vårt land.

11Nåde og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre.

12Sannhet skal vokse op av jorden, og rettferd skue ned fra himmelen.

13Herren skal også gi det som godt er, og vårt land gi sin grøde.

14Rettferd skal gå frem for hans åsyn og stadig følge i hans spor.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer