Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 81

1Til sangmesteren, efter Gittit[a]; av Asaf.

2Juble for Gud, vår styrke, rop med glede for Jakobs Gud!

3Stem i sang og la pauken lyde, den liflige citar tillikemed harpen!

4Støt i basun i måneden[b], ved fullmÃ¥nen, pÃ¥ vÃ¥r høitids dag!

5For det er en lov for Israel, en rett for Jakobs Gud.

6Han satte det til et vidnesbyrd i Josef da han[c] drog ut gjennem Egyptens land. - Jeg hørte en røst som jeg ikke kjente:[d]

7Jeg fridde hans skulder fra byrden, hans hender slapp fri fra bærekurven.

8I nøden ropte du, og jeg fridde dig ut; jeg svarte dig, skjult i tordenskyen, jeg prøvde dig ved Meriba-vannene. Sela.

9Hør, mitt folk, og jeg vil vidne for dig! Israel, o, at du vilde høre mig:

10Det skal ikke være nogen fremmed gud hos dig, og du skal ikke tilbede utlendingens gud.

11Jeg er Herren din Gud, som førte dig op av Egyptens land; lukk din munn vidt op, at jeg kan fylle den!

12Men mitt folk hørte ikke min røst, og Israel vilde ikke lyde mig.

13Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårdhet, forat de skulde vandre i sine egne onde råd.

14O, at mitt folk vilde høre mig, og at Israel vilde vandre på mine veier!

15Om en liten stund vilde jeg da ydmyke deres fiender og vende min hånd imot deres motstandere.

16De som hater Herren, skulde smigre for dem, og deres tid skulde vare evindelig.

17Og han skulde fø dem med den beste hvete, og jeg skulde mette dig med honning fra klippen.
  1. Salmenes 81:1 SLM 8, 1.
  2. Salmenes 81:4 2MO 12, 2 fg.
  3. Salmenes 81:6 d.e. Josef.
  4. Salmenes 81:6 5MO 4, 33 fg. 5, 22 fg.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer