Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 80

1Til sangmesteren; efter "Liljer"[a]; et vidnesbyrd av Asaf; en salme.

2Israels hyrde, vend øret til, du som fører Josef som en hjord! Du som troner over kjerubene, åpenbar dig i herlighet!

3Vekk op ditt velde for Efra'im og Benjamin og Manasse, og kom oss til frelse!

4Gud, reis oss op igjen, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst!

5Herre, Gud, hærskarenes Gud hvor lenge har du latt din vrede ryke uten å ense ditt folks bønn!

6Du har gitt dem tårebrød å ete og tårer å drikke i fullt mål.

7Du gjør oss til en trette for våre naboer, og våre fiender spotter med lyst.

8Gud, hærskarenes Gud, reis oss op igjen, og la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst!

9Et vintre tok du op fra Egypten, du drev hedningefolk ut og plantet det.

10Du ryddet op for det, og det festet sine røtter og fylte landet.

11Fjell blev skjult av dets skygge, og Guds sedrer av dets grener.

12Det strakte ut sine grener til havet og sine skudd bort imot elven.

13Hvorfor har du revet ned dets hegn, så alle de som går forbi på veien, plukker av det?

14Svinet fra skogen gnager på det, og hvad som rører sig på marken, eter av det.

15Gud, hærskarenes Gud, vend tilbake, sku ned fra himmelen og se og ta dig av dette vintre

16og vern om det som din høire hånd har plantet, og om den sønn du har utvalgt dig!

17Det er brent med ild, det er avhugget; for ditt åsyns trusel går de under.

18La din hånd være over den mann som er ved din høire hånd, over den menneskesønn du har utvalgt dig,

19så vil vi ikke vike fra dig! Gjør oss levende igjen, så vil vi påkalle ditt navn!

20Herre, Gud, hærskarenes Gud, reis oss op igjen, la ditt åsyn lyse, så vi blir frelst!
  1. Salmenes 80:1 SLM 45, 1.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer