Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 8

1Til sangmesteren, efter Gittit[a]; en salme av David.

2Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen!

3Av barns og diebarns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.

4Når jeg ser din himmel, dine fingrers gjerning, månen og stjernene, som du har gjort,

5hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu, og et menneskebarn, at du ser til ham!

6Og du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham.

7Du gjorde ham til hersker over dine henders gjerninger, alt la du under hans føtter,

8får og okser, alle tilsammen, ja også markens dyr,

9himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier.

10Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden!
  1. Salmenes 8:1 kanskje en toneart som har hatt sitt navn av byen Gat.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer