Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 76

1Til sangmesteren på strengelek; en salme av Asaf; en sang.

2Gud er kjent i Juda, hans navn er stort i Israel.

3Og han reiste sin hytte i Salem og sin bolig på Sion.

4Der sønderbrøt han buens lyn, skjold og sverd og krig. Sela.

5Strålende er du, herlig fremfor røverfjellene[a].

6Mennene med det sterke hjerte er blitt et rov; de sover sin søvn, og ingen av de veldige menn fant sine hender.

7Ved din trusel, Jakobs Gud, falt både vogn og hest i dyp søvn.

8Du - forferdelig er du, og hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred?

9Fra himmelen lot du høre dom; jorden fryktet og blev stille,

10da Gud reiste sig til dom for å frelse alle saktmodige på jorden. Sela.

11For menneskets vrede blir dig til pris; med enda større vrede omgjorder du dig.

12Gjør løfter og gi Herren eders Gud det I har lovt! Alle de som er omkring ham, skal komme med gaver til den Forferdelige.

13Han kuer fyrstenes stolte ånd, forferdelig for kongene på jorden.
  1. Salmenes 76:5 d.e. de rovgjerrige verdensriker.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer