Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 75

1Til sangmesteren; "Forderv ikke"[a]; en salme av Asaf; en sang.

2Vi priser dig, Gud, vi priser, og nær er ditt navn; de forteller om dine undergjerninger.

3For [så sier Herren]: Jeg vil gripe den fastsatte tid, jeg vil dømme med rettferdighet.

4Jorden er i opløsning, og alle de som bor på den; jeg har satt dens grunnstøtter efter mål. Sela.

5Jeg sier til de overmodige: Vær ikke overmodige, og til de ugudelige: Løft ikke horn!

6Løft ikke eders horn i det høie, tal ikke frekt med stiv nakke!

7For ikke fra øst eller fra vest, ei heller fra fjellenes ørken[b] -

8nei, Gud er den som dømmer; den ene fornedrer han, og den andre ophøier han.

9For det er et beger i Herrens hånd med skummende vin; det er fullt av krydret vin, og han skjenker ut av det; sannelig, dets berme skal de drikke, ja utsuge, alle de ugudelige på jorden.

10Men jeg vil forkynne det evindelig, jeg vil lovsynge Jakobs Gud.

11Og alle de ugudeliges horn vil jeg avhugge, den rettferdiges horn skal ophøies.
  1. Salmenes 75:1 SLM 57, 1.
  2. Salmenes 75:7 nemlig: kommer vår frelse.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer