Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 73

1En salme av Asaf. Ja, Gud er god mot Israel, mot de rene av hjertet.

2Men jeg - nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trin glidd ut.

3For jeg harmedes over de overmodige da jeg så at det gikk de ugudelige vel.

4For de er fri for lidelser inntil sin død, og deres styrke er vel ved makt.

5De kjenner ikke til nød som andre folk, og de blir ikke plaget som andre mennesker.

6Derfor er overmot deres halssmykke, vold omhyller dem som et klædebon.

7Deres øine står ut av fedme, hjertets tanker bryter frem.

8De håner og taler i ondskap om undertrykkelse; fra det høie taler de.

9De løfter sin munn op til himmelen, og deres tunge farer frem på jorden.

10Derfor får de sitt folk til å vende sig om til dem, og vann i overflod suger de i sig[a].

11Og de sier: Hvorledes skulde Gud vite noget? Er det vel kunnskap hos den Høieste?

12Se, dette er de ugudelige, og evig trygge vokser de i velmakt.

13Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender i uskyld;

14jeg blev dog plaget hele dagen, og hver morgen kom til mig med tukt.

15Dersom jeg hadde sagt: Jeg vil tale således[b], se, da hadde jeg vært troløs mot dine barns slekt.

16Og jeg tenkte efter for å forstå dette[c]; det var en plage i mine øine

17- inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og gav akt på deres endelikt.

18Ja, på glatte steder setter du dem; du lot dem falle, så de gikk til grunne.

19Hvor de blev ødelagt i et øieblikk! De gikk under og tok ende med forferdelse.

20Likesom en akter for intet en drøm når en har våknet op, således akter du, Herre, deres skyggebillede for intet når du våkner op.

21Når mitt hjerte var bittert, og det stakk mig i mine nyrer,

22da var jeg ufornuftig og forstod intet; som et dyr var jeg imot dig.

23Men jeg blir alltid hos dig, du har grepet min høire hånd.

24Du leder mig ved ditt råd, og derefter optar du mig i herlighet.

25Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har dig, har jeg ikke lyst til noget på jorden.

26Vansmekter enn mitt kjød og mitt hjerte, så er dog Gud mitt hjertes klippe og min del evindelig.

27For se, de som holder sig borte fra dig, går til grunne; du utrydder hver den som faller fra dig i hor[d].

28Men for mig er det godt å holde mig nær til Gud; jeg setter min lit til Herren, Israels Gud, for å fortelle alle dine gjerninger.
  1. Salmenes 73:10 d.e. de nyter stor lykke.
  2. Salmenes 73:15 SLM 73, 13. 14.
  3. Salmenes 73:16 SLM 73, 3-14.
  4. Salmenes 73:27 d.e. i utroskap bryter pakten med dig.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer