Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 69

1Til sangmesteren; efter "Liljer"[a]; av David.

2Frels mig, Gud, for vannene er kommet inntil sjelen.

3Jeg er sunket ned i bunnløst dynd, hvor der intet fotfeste er; jeg er kommet i dype vann, og strømmen slår over mig.

4Jeg har ropt mig trett, min strupe brenner; mine øine er borttæret idet jeg venter på min Gud.

5Flere enn hårene på mitt hode er de som hater mig uten årsak; tallrike er de som vil forderve mig, mine fiender uten grunn; det jeg ikke har røvet, skal jeg nu gi tilbake.

6Gud, du kjenner min dårskap, og all min syndeskyld er ikke skjult for dig.

7La dem ikke bli til skamme ved mig, de som bier efter dig, Herre, Herre, hærskarenes Gud! La dem ikke bli til spott ved mig, de som søker dig, Israels Gud!

8For for din skyld bærer jeg vanære, dekker skam mitt åsyn.

9Jeg er blitt fremmed for mine brødre og en utlending for min mors barn.

10For nidkjærhet for ditt hus har fortært mig, og deres hån som håner dig, er falt på mig.

11Og min sjel gråt mens jeg fastet, og det blev mig til spott.

12Og jeg gjorde sekk til mitt klædebon, og jeg blev dem til et ordsprog.

13De som sitter i porten, snakker om mig, og de som drikker sterk drikk, synger om mig.

14Men jeg kommer med min bønn til dig, Herre, i nådens tid, Gud, for din megen miskunnhet; svar mig med din frelsende trofasthet!

15Redd mig ut av dyndet og la mig ikke synke! La mig bli reddet fra dem som hater mig, og fra de dype vann!

16La ikke vannstrømmen slå over mig og ikke dypet sluke mig, og la ikke brønnen lukke sitt gap over mig!

17Svar mig, Herre, for din miskunnhet er god; vend dig til mig efter din store barmhjertighet!

18Og skjul ikke ditt åsyn for din tjener, for jeg er i nød; skynd dig å svare mig!

19Kom nær til min sjel, forløs den, frels mig for mine fienders skyld!

20Du kjenner min spott og min skam og min vanære; alle mine motstandere er for ditt åsyn.

21Spott har brutt mitt hjerte, så jeg er syk, og jeg ventet på medynk, men der var ingen, på trøstere, men jeg fant ikke nogen.

22De gav mig galle å ete, og for min tørst gav de mig eddik å drikke.

23La deres bord bli til en strikke for deres åsyn og til en snare for dem når de er trygge!

24La deres øine formørkes, så de ikke ser, og la deres lender alltid vakle!

25Utøs din harme over dem, og la din brennende vrede nå dem!

26Deres bolig bli øde, ei være der nogen som bor i deres telt!

27For den du har slått, forfølger de, og de forteller om deres smerte som du har stunget.

28La dem legge skyld til sin skyld, og la dem ikke komme til din rettferdighet!

29La dem bli utslettet av de levendes bok, og la dem ikke bli innskrevet med de rettferdige!

30Men jeg er elendig og full av pine; la din frelse, Gud, føre mig i sikkerhet!

31Jeg vil love Guds navn med sang og ophøie ham med lovprisning,

32og det skal behage Herren bedre enn en ung okse med horn og klover.

33Når saktmodige ser det, skal de glede sig; I som søker Gud, eders hjerte leve!

34For Herren hører på de fattige, og sine fanger forakter han ikke.

35Himmel og jord skal love ham, havet og alt det som rører sig i det.

36For Gud skal frelse Sion og bygge byene i Juda, og de[b] skal bo der og eie dem,

37og hans tjeneres avkom skal arve dem, og de som elsker hans navn, skal bo i dem.
  1. Salmenes 69:1 SLM 45, 1.
  2. Salmenes 69:36 de sanne israelitter.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer