Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 68

1Til sangmesteren; av David; en salme, en sang.

2Gud reiser sig, hans fiender spredes, og de som hater ham, flyr for hans åsyn.

3Likesom røk drives bort, så driver du dem bort; likesom voks smelter for ild, forgår de ugudelige for Guds åsyn.

4Og de rettferdige gleder sig, de jubler for Guds åsyn og fryder sig med glede.

5Syng for Gud, lovsyng hans navn, gjør vei for ham som farer frem på de øde marker, Herren er hans navn, og juble for hans åsyn!

6Farløses far og enkers dommer er Gud i sin hellige bolig.

7Gud gir de enslige hus, fører fanger ut til lykke; bare de gjenstridige bor i et tørt land.

8Gud, da du drog ut foran ditt folk, da du skred frem gjennem ørkenen, sela,

9da bevet jorden, og himlene dryppet for Guds åsyn, Sinai der borte, for Guds, Israels Guds åsyn.

10Et rikelig regn spredte du, Gud; din arv, den utmattede, styrket du.

11Ditt folk bosatte sig i landet[a]; du laget det ved din godhet i stand for den elendige, Gud!

12Herren gir seierssang; stor er skaren av kvinner med gledesbudskap.

13Hærenes konger flyr, de flyr, og hun som sitter hjemme, deler bytte.

14Når I hviler mellem kveene, er det som en dues vinger, som er dekket med sølv, og hvis vingefjær har gullets grønnlige glans[b].

15Når den Allmektige spreder konger der[c], da sner det pÃ¥ Salmon[d].

16Et Guds fjell[e] er Basans fjell, et fjell med mange tinder er Basans fjell[f].

17Hvorfor ser I skjevt, I fjell med de mange tinder, til det fjell som Gud finner behag i å bo på? Herren skal også bo der evindelig.

18Guds vogner er to ganger ti tusen, tusen og atter tusen; Herren er iblandt dem, Sinai er i helligdommen[g].

19Du fór op i det høie, bortførte fanger, tok gaver blandt menneskene, også blandt de gjenstridige, for å bo der, Herre Gud!

20Lovet være Herren dag efter dag! Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser. Sela.

21Gud er oss en Gud til frelse, og hos Herren, Israels Gud, er det utganger fra døden.

22Ja, Gud knuser sine fienders hode, den hårrike isse på ham som vandrer i sin syndeskyld.

23Herren sier: Fra Basan vil jeg hente tilbake, jeg vil hente tilbake fra havets dyp,

24forat din fot må stampe i blod, dine hunders tunge få sin del av fiendene.

25De ser dine seierstog, Gud, min Guds, min konges, seierstog inn i helligdommen.

26Foran går sangere, bakefter harpespillere midt imellem jomfruer som slår på pauke.

27Lov Gud i forsamlingene, lov Herren, I som er av Israels kilde!

28Der er Benjamin, den yngste, som hersker over dem[h], Judas fyrster med sin skare, Sebulons fyrster, Naftalis fyrster.

29Din Gud har tildelt dig styrke; styrk, Gud, det du har gjort for oss!

30For ditt tempel i Jerusalems skyld[i] skal konger komme til dig med gaver.

31Skjell på dyret i sivet[j], pÃ¥ stuteflokken med folke-kalvene[k], som kaster sig ned for dig med sølvstykker! Han spreder folkene som har lyst til strid.

32Veldige menn skal komme fra Egypten, Etiopia skal i hast utrekke sine hender til Gud.

33I jordens riker, syng for Gud, lovsyng Herren, sela,

34ham som farer frem i himlenes himler, de eldgamle! Se, han lar sin røst høre, en mektig røst.

35Gi Gud makt! Over Israel er hans høihet, og hans makt i skyene.

36Forferdelig er du, Gud, fra dine helligdommer; Israels Gud, han gir folket makt og styrke. Lovet være Gud!
 1. Salmenes 68:11 Kana'an.
 2. Salmenes 68:14 d.e. når I nyter fredens ro, da er eders lodd strålende og herlig.
 3. Salmenes 68:15 i Kana'an.
 4. Salmenes 68:15 d.e. da blir det mørke lyst, likesom når det mørke fjell, Salmon, blir hvitt av sne, d.s.s. da omskapes ulykke til lykke.
 5. Salmenes 68:16 d.e. et stort, mektig, høit fjell.
 6. Salmenes 68:16 d.e. verdensrikene, som Basans fjell er et billede på, er såre mektige.
 7. Salmenes 68:18 likesom på Sinai, da loven blev gitt, er Herren i helligdommen, d.e. på Sion, omgitt av himmelske hærskarer.
 8. Salmenes 68:28 fiendene.
 9. Salmenes 68:30 d.e. for de gjerningers skyld som utgår fra dig som bor i templet.
 10. Salmenes 68:31 d.e. Egypten.
 11. Salmenes 68:31 d.e. de hedenske konger med sine folk.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer