Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 67

1Til sangmesteren på strengelek; en salme, en sang.

2Gud være oss nådig og velsigne oss, han la sitt åsyn lyse hos oss, sela,

3forat man på jorden må kjenne din vei, blandt alle hedninger din frelse.

4Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen.

5Folkeslagene skal fryde sig og juble; for du dømmer folkene med rett, og folkeslagene på jorden leder du. Sela.

6Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen.

7Landet har gitt sin grøde; Gud, vår Gud, velsigner oss.

8Gud velsigner oss, og alle jordens ender skal frykte ham.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer