Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 65

1Til sangmesteren; en salme av David; en sang.

2Dig, Gud, priser de i stillhet på Sion, og dig gir de det de har lovt.

3Du som hører bønner, til dig kommer alt kjød.

4Når mine misgjerninger er blitt mig for svære, så forlater du våre overtredelser.

5Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder; vi vil mette oss med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel.

6Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet, du vår frelses Gud, du som er en tilflukt for alle jordens ender og havet langt borte.

7Han gjør fjellene faste med sin kraft, omgjordet med velde.

8Han stiller havenes brusen, deres bølgers brusen og folkenes bulder.

9Og de som bor ved jordens ender, frykter for dine tegn; de steder hvor morgen og aften bryter frem, fyller du med jubel.

10Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den såre rik, Guds bekk er full av vann; du har latt dem få sitt korn, for således lager du jorden til.

11Du vannet dens furer, senket dens plogland; du bløtte den med regnskurer, velsignet dens grøde.

12Du har kronet din godhets år, og dine fotspor drypper av fedme.

13Ødemarkens beiter drypper, og haugene omgjorder sig med jubel.

14Engene er klædd med får, og dalene er dekket med korn; folk roper med fryd og synger.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer