Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 64

1Til sangmesteren; en salme av David.

2Hør, Gud, min røst når jeg klager, bevar mitt liv for fiendens skremsel!

3Skjul mig for de ondes lønnlige råd, for illgjerningsmenns larmende hop,

4som hvesser sin tunge som et sverd, legger på buen sin pil, det bitre ord,

5for å skyte den uskyldige i lønndom; med ett skyter de ham og frykter ikke.

6De gjør sitt onde råd fast; de forteller hvorledes de vil legge skjulte snarer; de sier: Hvem ser dem?

7De uttenker ugjerninger: Vi er ferdige, tanken er uttenkt - og menneskenes tanker og hjerter er dype.

8Da skyter Gud dem; med ett kommer pilen; slaget har rammet dem.

9Og de blir nedstyrtet, deres tunge kommer over dem; alle de som ser på dem, ryster på hodet.

10Og alle mennesker frykter og forkynner Guds gjerning, og de forstår hans verk.

11Den rettferdige gleder sig i Herren og tar sin tilflukt til ham, og alle opriktige av hjertet priser sig lykkelige.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer