Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 63

1En salme av David, da han var i Juda ørken.

2Gud! Du er min Gud, jeg søker dig årle; min sjel tørster efter dig, mitt kjød lenges efter dig i et tørt og vansmektende land, hvor det ikke er vann.

3Således har jeg skuet dig i helligdommen, idet jeg så din makt og din herlighet.

4For din miskunnhet er bedre enn livet; mine leber priser dig.

5Således vil jeg love dig mitt liv igjennem; i ditt navn vil jeg opløfte mine hender.

6Min sjel skal bli mettet som av marg og fett, og med jublende leber skal min munn lovprise dig.

7Når jeg kommer dig i hu på mitt leie, tenker jeg på dig gjennem nattevaktene.

8For du har vært min hjelp, og under dine vingers skygge jubler jeg.

9Min sjel henger ved dig; din høire hånd holder mig oppe.

10Og de som står mig efter livet for å ødelegge det, de skal komme til jordens nederste dyp.

11De skal gis sverdet i vold, bli til rov for rever.

12Og kongen skal glede sig i Gud; hver den som sverger ved ham, skal prise sig lykkelig, for løgneres munn skal tilstoppes.


Skriv inn din kommentar
Kommentarer