Bibelen Det Norsk Bibelselskap 1930

Salmenes 62

1Til sangmesteren, for Jedutun; en salme av David.

2Bare i håp til Gud er min sjel stille; fra ham kommer min frelse.

3Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes meget.

4Hvor lenge vil I alle storme løs på en mann, bryte ham ned som en mur som heller, et gjerde som støtes om?

5De rådslår bare om å styrte ham ned fra hans høihet, de har sin lyst i løgn; med sin munn velsigner de, men i sitt hjerte forbanner de. Sela.

6Bare i håp til Gud vær stille, min sjel! for fra ham kommer mitt håp.

7Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes.

8Hos Gud er min frelse og min ære; min sterke klippe, min tilflukt er i Gud.

9Sett eders lit til ham til enhver tid, I folk! Utøs eders hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela.

10Bare tomhet er menneskenes barn, bare løgn er mannens sønner; i vektskålen stiger de til værs, de er tomhet alle sammen.

11Stol ikke på vold, og sett ikke fåfengt håp til røvet gods! Når rikdommen vokser, så akt ikke på det!

12En gang har Gud talt, ja to ganger har jeg hørt det[a], at styrke hører Gud til.

13Og dig, Herre, hører miskunnhet til; for du betaler enhver efter hans gjerning.
  1. Salmenes 62:12 d.e. Gud har gjentatte ganger sagt.

Skriv inn din kommentar
Kommentarer